مدرسه شهید تندگویان بندر ماهشهر

كار با برق

 

1- آيا مي دانيد در شهر چه استفاده هايي از برق مي شود؟

    استفاده ي برق در كليه ادارات ، بيمارستان ها ، منازل ، هتل ها ، سيستم حمل و نقل ، مخابرات و ... به صورت اصلي ترين نياز انسان و صنايع در آمده است.

 

2- در منزل خود چه استفاده هايي از برق مي كنيد؟

    كليه ي وسايل صوتي و تصويري ، سيستم هاي حرارتي و برودتي و سيستم هاي روشنايي و ... از موارد استفاده ي برق در منازل مي باشد.

 

3- وسايل برقي تصاوير بالا را با توجه به كاربرد آنها دسته بندي كنيد .

    تلفن و راديو و تلويزيون به عنوان وسايل ارتباط جمعي ، اتومبيل و قطار و كشتي و هواپيما به عنوان وسايل حمل و نقل ، دوربين عكاسي به عنوان وسايل تفريحي و ثبت خاطرات و حوادث ، ماشين لباس شويي به عنوان وسايل بهداشتي و شست و شو دهنده .

 

4- براي پيشگيري از خسارت ناشي از برق لازم است افرادي كه با برق و وسايل برقي سر وكار دارند با حفاظت و ايمني در برق آشنا باشند.

 

5- حفاظت الكتريكي را تعريف كنيد .

    مجموعه ي اقداماتي است كه بايد در تأ سيسا ت الكتريكي انجام ميشود تا خطرها وخسارت هاي ناشي از جريان برق براي افراد و تأ سيسا ت به حداقل برسد.

 

6- خطرات ناشي از جريان برق ممكن است بر اثر چه موادي ايجاد شود .

    اتصال سيم فلز به زمين – اتصال سيم فاز به بدنه يا قسمت فلزي وسايل برقي – اتصال دو سيم حامل جريان الكتريكي به يكديگر بدون واسطه ( اتصال كوتاه).

 

۷- اتصال سيم فار به زمين موجب ايجاد چه خطراتي مي شود ؟

    اين نوع اتصال موجب ايجاد جرقه و آتش سوزي مي شود.

 

8- اتصال كوتاه چيست؟

    اتصال دو سيم حامل جريان الكتريكي به يكديگر بدون واسطه .

 

9- اتصال كوتاه باعث ايجاد چه خطراتي مي شود ؟

    اين نوع اتصال موجب ايجاد قوس الكتريكي يا جرقه و آتش سوزي مي شود .

 

10- در مدارهاي الكتريكي چند عدد سيم ورودي وجود دارد؟

      سيم نول ، اتصال به زمين و فاز.

 

11- سيم اتصال به زمين چه كاربردي دارد؟

      سيم اتصال  به زمين باعث مي شود كه هنگام اتصال سيم فاز به بدنه ي وسايل برقي با عبور جريان از سيم زمين ، فيوز مربوطه قطع شود و خطر برق گرفتگي براي اشخاص به وجود نيايد .

 

12- براي يادگيري نقشه ي سيم كشي ساختمان با يك اتاق لازم است با علامت اختصاري وسايل الكتريكي كه در نقشه كشي مورد استفاده قرار مي گيرد آشنا شويم .

 

13- شماي فني كليد يك پل را رسم كنيد .

 

14- شماي حقيقي يك پل را در حالت خاموش رسم كنيد .

 

15- شماي حقيقي كليد يك پل را در حالت روشن رسم كنيد .

 

16- شماي فني كليد دوپل را رسم كنيد .

 

17- شماي حقيقي كليد دو پل را رسم كنيد .

 

18 شماي حقيقي جعبه تقسيم را رسم كنيد .

                                X    *

 

19- شماي فني جعبه تقسيم را رسم كنيد .

                          ۳

 

20- شماي فني پريز را رسم كنيد .

   3

 

21- شماي حقيقي پريز را رسم كنيد .

                                            X

 

22- شماي فني سرپيچ را رسم كنيد .

   3

   

23- شماي حقيقي سرپيچ را رسم كنيد .

                                         E

 

24- در نقشه كشي و نقشه خواني مدارهاي الكتريكي N و L1 و PE به چه معناست.

      N  يعني نول ، PE يعني اتصال به زمين ، L1  يعني فاز .

 

25- كليد دو پل را توضيح دهيد .

      كليد دو پل در حقيقت ، مانند دو كليد يك پل است كه در كنار هم قرار گرفته اند . با هر پل آن به صورت مستقل مي توان يك يا تعدادي لامپ را روشن و خاموش كرد . كليد دو پل داراي يك پيچ (اتصال) مشترك است كه سيم فاز به آن وصل مي شود و هر پل آن مي توند از يكديگر يك يا چند لامپ را خاموش يا روشن كنند .

 

27- وسايل الكتريكي را تعريف كنيد .

      قطعات اصلي وسايل الكتريكي شامل موتور ، كليد مقاومت و خازن است كه مستقيما به برق متناوب شهر متصل مي شود و از آن تغذيه مي كند . اين وسايل را الكتريكي مي گويند .

 

28- از قطعات الكترونيكي 5 مورد را نام ببريد .

      مقاومت ، خازن ، سلف ، ديود ، ترانزيستور و آي سي.

 

29- قطعات الكترونيكي وسايل الكترونيكي روي برد مخصوص نصب مي شود .

 

30- از ويژگي هاي وسايل الكترونيكي 4 مورد را نام ببريد .

     اين قطعات با جريان برق مستقيم و ولتاژ كم (3 تا 12 ولت) كار مي كنند و نمي توان آن ها را مستقيما به جريان برق متناوب وصل كرد . جريان برق مستقيم توسط باتري تامين مي شود و يا مبدل (آداپتور) جريان برق متناوب را به جريان برق مستقيم تبديل مي كنند .

 

31- جريان برق مستقيم توسط باطري تامين مي شود . مانند عروسك .

 

32- آداپتور چيست ؟

      جريان برق مستقيم توسط باتري تامين مي شود و مبدل ها (آداپتور) جريان برق متناوب را به جريان برق مستقيم تبديل مي كنند .

 

33- فرآيند ساخت برد الكتريكي را بنويسيد .

     فيبر مدار چاپي برد - نصب قطعات – لحيم كاري – برد كامل شده .

 

34- انواع مقاومت براي كاربردهاي مختلف به صورت ثابت و متغير ساخته ميشوند .

 

35- چرا ماده ي اصلي بيشتر مقاومت ها از جنس كربن است ؟

    كربن به علت مقاومت الكتريكي زياد ماده ي اصلي بيشتر مقاومت هاي مورد استفاده در مدارهاي الكترونيكي است .

 

36- انواع مقاومت ها را نام ببريد .

      مقاومت با قدرت بالا ، مقاومت متغير و مقاومت كربني با قدرت كم .

 

37- نوارهاي رنگي روي بدنه ي مقاومت الكنيكي چه كاربردي دارند؟

      مقدار مقاومت هاي كربني با نوارهاي رنگي روي بدنه آن ها مشخص مي شود .

 

38- واحد اندازه گيري مقاومت الكتريكي چيست؟ علامت آن چيست؟

     واحد اندازه گيري مقاومت اهم است .

 

39- هر هزار اهم برابر با يك مگا اهم است .

 

40- كار اصلي مقاومت الكتريكي چيست ؟

     كار اصلي مقاومت ها در مدارهاي الكترونيكي كنترل مقدار ولتاژ و جريان است .

 

41- نحوه ي محاسبه ي مقدار مقاومت اهمي را شرح دهيد .

     محاسبه ي مقدار اهم مقاومت هاي رنگي بر اساس جدول رمز مقاومت ها بسيار ساده انجام مي گيرد . به روي بدنه ي مقاومت ها معمولا چهار رنگ وجود دارد . براي محاسبه از نوار رنگي سمت چپ (نزديك به كناره) شروع مي كنيم . ابتدا شماره ي دو رنگ اول را مي نويسيم و سپس به ميزان عدد رنگ سوم مقابل دو عدد قبلي صفر قرار مي دهيم تا مقدار مقاومت بر حسب اهم به دست آيد.

 

42- روي بدنه ي مقاومت الكتريكي كاربرد نوار اول ، دوم ، سوم ، چهارم را بنويسد .

     ابتدا شماره ي دو رنگ اول را مي نويسيم و سپس به ميزان عدد رنگ سوم ، در مقابل دو عدد قبلي صفر قرار مي دهيم تا مقدار مقاومت بر حسب اهم به دست آيد . نوار چهارم مقدار خطا را نشان مي دهد.

 

43- بر اساس جدول رمز مقاومت اعداد رنگ هاي سفيد ، خاكستري ، بنفش ، آبي ، زرد، نارنجي ، قرمز، قهوه اي و سياه را بنويسيد.

      1،2،3،4،6،7،8،9

 

44- چنانچه نوارهاي روي مقاومتي به رنگ هاي قهوه اي ، سبز ، نارنجي و زرد باشد . مقدار مقاومت را محاسبه نماييد .

      150K

 

45- كار خازن چيست؟

     كار خازن ها ذخيره ي انرژي است.

 

46- انواع خارن را نام ببريد.

      الكترونيكي – عدسي

 

47- خازن الكترونيكي و عدسي بيشترين كاربرد را در الكترونيك دارد.

 

48- واحد اندازه گيري خازن چيست؟ علامت آن را بكشيد.

      فاراد. F

 

49- يك فاراد يك ميليون ميكروفاراد و يك ميكرو فاراد هزار نانو فاراد است.

 

50- واحدهاي خازن و مقاومت را به ترتيب بنويسيد .

      فاراد- ميكروفاراد- نانوفاراد واحدهاي خازن و اهم – كيلواهم – مگا اهم واحدهاي مقاومت هستند .

51- در الكترونيك بيشتر از واحدهاي ميكرو و نانو در خازن استفاده  مي شود.

 

52- لامپ هاي ديود دوقطبي و تريود سه قطبي را مي توان آغاز الكترونيك نامبد.

 

53- چه موقع در صنايع الكترونيك تحول شگفتي ايجاد شد؟

     بعد از كشف نيمه هادي ها  ديودها و ترانزيستورهاي سيليكوني جايگزين لامپ ها شدند.

 

54- نام ديگر ديود چيست؟

      LED

 

55- كار ديود معمولي چيست؟

      براي يكسو سازي جريان برق متناوب به مستقيم.

 

56- انواع ديود را نام ببريد.

     ديود معمولي – ديود نوري – ديود پل

 

57- چه موقع در مدارهاي الكترونيكي تحول ايجاد شد؟

     با ساخت ترانزيستور

 

58- ترانزيستور داراي سه پايه به نام هاي اميتر و كلكتور و بيس و با علامت هاي B,C,E   نشان داده ميشود.

 

59- در ترانزيستورها مي توان مقدار جريان عبوري اميتر به كلكتور را به وسيله ي جريان بيس كنترل كرد.

 

60- نام ديگر مدار مجتمع چيست؟

     IC

 

61- IC  را تعريف كنيد.

     مداري است كه از انواع قطعات الكترونيكي در يك قطعه تشكيل شده است.

 

62- ماده اصلي سازنده IC چيست؟

     سيليكون

 

63- توسعه ي ICها به ساخت تراشه ها  يا چيپس مي انجامد.

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم آذر 1386ساعت 15:56  توسط امير | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحيم

با استعانت از خداوند بزرگ به قصد خدمتگزاري به فراگيران عزيز جهت تفهيم مطالب علمي و آموزشي درس شناخت حرفه و فن بر آن شديم تا به همت دانش آموزان ممتاز كلاس دوم مدرسه راهنمايي غير انتفاعي شهيد تند گويان بندر ماهشهر نسبت به افتتاح وبلاگ آموزشي درس شناخت حرفه فن اقدام نمائيم، كه شامل سوالات كامل و جامع همراه پاسخ آنها بوده و مي تواند رهگشاي دانش آموزان عزيز و جوياي علم باشد. در پايان از دانش آموز عزيز و ممتازم جناب آقاي امير مطهر بذال كه در اين خصوص زحمات فراواني را مبذول داشته اند كمال تقدير و تشكر را بعمل آورده و اميدوارم كه همواره در تمام مراحل زندگي موفق و مؤيد باشند.
جمشيد نظارات
كارشناس آموزشي درس حرفه و فن
كارشناسي ارشد مديريت آموزشي

نوشته های پیشین
اردیبهشت 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
آذر 1386
آرشیو موضوعی
فصل 1(فناوری و سیستم)
فصل 2 (کار با برق)
فصل 3(بهداشت)
فصل 4(کار با چوب)
فصل 5(کار با فلز)
فصل 6 (ساختمان سازی)
فصل 7 (1-خوراک 2-پوشاک)
فصل 8 (1- باغبانی 2- دامپروی 3- صنایع غذایی)
پیوندها
SalvoFire
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM