مدرسه شهید تندگویان بندر ماهشهر

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم اردیبهشت 1387ساعت 16:55  توسط امير | 

       1- صنايع غذايي را تعريف كنيد .

            به مجموعه فعاليت هايي كه براي تهيه و نگه داري بهداشتي غذاها مانند : خشك كردن ، پاستوريزه كردن ، كنسرو كردن ، بسته بندي كردن ، منجمد كردن و ... انجام مي گيرد ، صنايع غذايي مي گويند .

 

        2- كنسرواسيون يا نگه داري غذا را تعريف كنيد ؟

            هر علمي كه نگه داري غذا را طولاني كند .

 

        3- ساده ترين روش كنسرواسيون چه نام دارد ؟ مثال بزنيد .

            حرارت دادن مانند : پاستوريزه كردن شير .

 

        4- تركيبات اصلي شير را نام ببريد.

            آب ، چربي ، پرتئين ، قند شير يا لاكتوز و مواد معدني

 

        5- نام قند موجود در شير چيست؟

           لاكتوز

 

        6- بهترين جانشين شير مادر استفاده از شير گاو است.

 

        7- اصول نگهداري غذا در كليه ي روش ها به 3 اصل اساسي استوار است.نام ببريد؟

           1- از بين بردن ميكروب ها يا جلوگيري از فغاليت آنها

           2- از بين بردن عوامل مؤثر در فساد ؛ مانند اكسيژن.

           3- بسته بندي مناسب براي جلوگيري از آلودگي مجدد غذا به ميكروب ها و جلوگيري از ورود اكسيژن.

      

        8- پاستوريزاسيون چيست؟

           حرارت دادن يك ماده غذايي (معمولا مايع ، مانند : شير ، سركه ، آب ، ميوه و...) در درجه حرارت (زير 100 درجه سانتي گراد) و مدت مشخص و سرد كردن سريع آن.

      

        9- عمل پاستوريزاسيون به 2 دليل انجام ميگيرد.نام ببريد.

            1- ميكروب هاي بيماري زاي ماده ي غذايي ( مانند : ميكروب سل) از بين برود.

            2- با كاهش ميكروب و آنزيم ، طول عمر مواد غذايي افزايش يابد.

 

       10- چرا شير را بعد از عمل پاستوريزاسيون بايد بلافاصله در محل خنك نگهداري كرد؟

             در غير اين صورت ، به دليل وجود ميكروب هاي غير بيماري زا به سرعت دچار فساد ميشود.

 

      11- مراحل توليد شير پاستوريزه را به ترتيب بنويسيد.

           1- دريافت شير خام   2- صاف كردن   3- سرد كردن  4- نگهداري شير خام در تانكهاي ذخيره   5- كارگاه پاستوريزاسيون شير

 

     12- انواع روش هاي نگهداري شير را نام ببريد.

          1- استرليزه كردن   2- تغليظ   3- شير خشك   4- ماست   5- كره   6- خامه   7- پنير

 

     13- چه عواملي موجب فساد مواد غذايي ميشود؟

          رطوبت – نور – گرماي نامناسب – سرماي نامناسب – ظروف نامناسب – موجودات ذره بيني – گذشت زمان – اكسيژن هوا – حشرات و جوندگان و آنزيمهاي طبيعي مواد غذايي

 

     14- براي نگه داري مواد غذايي از چه روش هايي استفاده ميشود؟

          پاستوريزه كردن – استرليزه كردن – خشك كردن – نمك سود كردن – دودي كردن – منجمد كردن – تغليظ و...

 

     15- هدف از استريل كردن چيست؟

          هدف از استريل كردن غذاهاي بسته بندي شده در قوطي ها و شيشه ها ، اين است كه محتواي آنها در شرايط انبار داري و پخش و توليد و فروش ، تغيير حالت ندهد و فاسد نشود تا بتوان مدت طولاني تري آنها را نگهداري كرد.

 

     16- چگونه استريل كردن مانع فساد مواد غذايي ميشود؟

          در عمل استريل كردن كليه ي آنزيم ها و موجودات زنده ي ماده ي غذايي و هواي بين آنها و نيز قوطي كنسرو كه ممكن است با فعاليت خود سبب تغييراتي در غذا شوند ، از بين ميروند.

 

    17- اكثر باكتري ها در چه دمايي از بين ميروند و بعضي  آنها تا چه دمايي ميتوانند مقاومت كنند؟

         اكثر باكتري ها در دماي 85 الي 93 درجه سانتي گراد از بين ميروند. ولي برخي از آنها در حرارت 100 درجه مقاومت دارند.

 

    18- براي از بين بردن كليه ي ميكروب ها به چه حرارتي نياز است و چه مدت بايد حرارت داد؟

          براي از بين بردن كليه ي ميكروب ها به حرارتي به ميزان 121 درجه سانتي گراد به مدت 15 دقيقه نياز است.

 

   19- پنير چگونه به دست مي آيد؟

         فرآورده اي است كه بعد از انعقاد پروتئين و خروج آب پنير چه به صورن تازه و چه به  صورت رسيده شده به دست آيد.

 

  20- پنير ها را بر حسب ميزان رطوبت و چربي به انواع مختلف تقسيم ميكنند.

 

  21- انواع پنير را بگوييد.

       نرم – نيمه سخت – سخت يا كم چربي و پر چربي.

 

  22- پنير پرورده چيست؟

       بعضي از انواع پنير از مخلوط كردن و پخت چند نوع پنير حاصل ميشود.

 

  23- براي به دست آوردن پنير خوب شير بايد داراي چه ويژگي هايي باشد؟

      شيري كه در تهيه ي پنير از آن استفاده ميشود ، بايد كاملا تازه ، سالم و تميز باشد و هيچ گونه بوي نامطبوعي نداشته باشد.نبايد از شير دام بيمار يا تحت درمان براي پنير سازي استفاده كرد.

 

  24- مراحل توليد پنير را به ترتيب بگوييد.

       1- دريافت شير خام پس از انجام كنترل هاي لازم

       2- صاف كردن شير با استفاده از نيروي گريز از مركز

       3- پاستوريزه كردن در دماي 73 درجه سانتي گراد به مدت 15 دقيقه

       4- سرد كردن شير تا دماي 37 درجه سانتي گراد

       5- افزودن مايع پنير به شير براي دلمه كردن شير

       6- برش دلمه به اندازه هاي مناسب

       7- آب گيري از دلمه به وسيله ي قالب هاي مناسب سوراخ دار

       8- غوطه وري در آب نمك

       9- بسته بندي در حلب همراه آب نمك و يا بسته بندي در نايلون هاي وكيوم شده

      10- نگه داري شير در شرياط مناسب براي رسيدن پنير ( حدود 14 تا 18 درجه سانتي گراد به مدت 1 نا 4 هفته)

      11- نگهداري شير در سرد خانه در دماي كمتر از 10 درجه سانتي گراد تا هنگام فروش

 

  25- در استفاده از شير به چه نكات ايمني بايد توجه كرد؟

       1- از نگهداري شير خام پرهيز كرده ، بلافاصله آنرا پاستوريزه كنيد

       2- مدت نگهداي شير پاستوريزه در يخچال ، زمستان حد اكثر سه روز و تابستان دو روز است

      3- شير را هنگام مصرف بجوشانيد و در صورت تغيير يافتن شكل و رنگ آن (بريده يا دلمه شدن) از مصرف خودداري كنيد

      4- در صورت داشتن دما سنج مايعات ، از يكي از روش هاي ذكر شده براي پاستوريزه كردن شير استفاده كنيد.در غير اين صورت شير را ضمن به هم زدن تا زماني جوش آيد حرارت دهيد و به مدت 10 دقيقه در اين حالت نگه داريد.

      5- بعد از حرارت بلافاصله شير را خنك كنيد و در يخچال بگذاريد.

 

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت 1387ساعت 21:57  توسط امير | 

1- دامپروري را تعريف كنيد.

    نگه داري و پرورش دام.

 

2- به چه حيواناتي دام مي گويند ؟

   به حيواناتي نظير گاو ، گاوميش ، شتر ، گوسفند، بز ، اسب و ... دام گفته مي شود.

 

3- چه عواملي در پرورش دام بايد رعايت شود كه موجب سلامتي دام و افزايش محصول گردد؟

    1- بهداشت و درمان

    2- تغذيه

    3- توليد مثل و اصلاح نژاد

 

4- چرا در بهداشت و درمان دام پيش گيري مهم تر از درمان است؟

    زيرا در صورت بروز بيماري در يك دام علاوه بر اين كه خطر بيماري ، گله را تهديد مي كند ، حتي ممكن است منطقه را نيز آلوده نمايد و موجب مرگ و مير دام و كاهش محصول شود .

 

5- دو بيماري نام ببريد كه از طريق مصرف گوشت آلوده يا تماس دام بيمار به انسان سرايت مي كند؟

    سل و سياه زخم

 

6- رعايت موارد بهداشتي در پرورش دام به چند دسته ي كلي تقسيم مي شود؟ آن ها را بنويسيد.

    دو دسته

   الف- بهداشت دامداري ( جايگاه نگه داري دام )

    ب-  بهداشت انفرادي دام

 

7- به طور كلي محل زندگي دام در سلامت و در نتيجه افزايش محصول تاثير به سزايي دارد.

 

8- در بهداشت انفرادي دام به چه مواردي توجه مي شود؟

    1- تميز بودن دام    2- شستشو   3- ضد عفوني     4- تيمار كردن   5- پشم چيني    6- كرك چيني    7- واكسينه كردن دام ها عليه بيماري ها

 

9- تيمار كردن يعني چه؟

   تميز كردن پوست دام از آلودگي

 

10- چرا دام را تيمار مي كنند؟

      اين اعمال در سلامتي ، شادابي و بالابردن توليد دام ها مؤثرند.

 

11- از بيماري هاي مشترك بين انسان و دام سه نمونه نام ببريد.

      سل ، تب مالت ، سياه زخم و ...

 

12- مواد غذايي مورد استفاده در تغذيه دام به چند دسته تقسيم شده ؟ آن ها را بنويسيد.

      دو دسته :   الف- مواد علوفه اي  ب- مواد غذايي متراكم ( كنسانتره )

 

13- منظور از مواد غذايي متراكم چيست؟ نام ديگر آن را بنويسيد.

     به موادي گفته مي شود كه داراي انرژي زياد و سلولز كم ( فيبر كم) باشد ؛ مانند جو ، گندم، سبوس گندم ( پوسته ي گندم ) ، ذرت ، سويا و ... .

 

14- توليد مثل چه نقشي در دامپروري دارد؟

     كليه ي موجودات زنده با توليد مثل ، سبب بقاي نسل خود مي شوند و موجب اسرار حيات در نسل هاي بعدي مي گردد.   

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1387ساعت 22:58  توسط امير | 

1- چه عواملي باعث شده است كه انسان به گياهان توجه كنند؟

مصرف دارويي - مصرف غذايي – مصرف زيبايي

 

2- چرا گياهان زينتي مورد استفاده قرار ميگيرند و در چه جاهايي از آنها استفاده ميشود؟

     گياهان زينتي به دليل داشتن رنگ و شكل هاي متنوع در طراحي و تزيين پاركها ، محوطه ي منازل و ادارات ، خيابان هاي شهر و... مورد استفاده قرار ميگيرد.

 

 3- متخصصان باغباني چگونه محيط را براي زندگي انسانها دلپذيرتر ميكند؟

متخصصان باغباني و طراحي فضاي سبز با استفاده از گياهان بي گل و گلدار و با توجه به شكل و رنگ آنها ، فضاهاي زيبايي را طراحي ميكنند.

 

 4- عوامل و شرايط محيط چه نقشي در زندگي گياه دارد؟آن را توضيح دهيد.

گياهان مختلف نياز به محيطي مختلفي دارند.تغيير شرايط محيطي بعضي از گياهان موجب وقفه در رشد آنها ميشود.اگر گياه به محيط و شرايط جديد عادت كند ، دوباره فعال ميشود ، اما گاهي نيز چنين نيست و گياه به حالت اول باز نميگردد.

 

 5- شرايط محيطي رشد گياهان را نام ببريد.

رطوبت هوا ، آب ، دما و خاك

 

6- يكي از عوامل مهم رشد گياه دماي محيطي ميباشد.

 

7- دو گياه نام ببريد كه براي رشد حداقل به دماي 16 درجه سانتي گراد و حداكثر 30 درجه سانتي گراد نيازمند است.

كاغذ – اطلسي

 

8- گياهاني مانند گل نرگس و بنفشه براي رشد به چه دمايي نيازمند است؟

نرگس و بنفشه حداقل به 5 و حداكثر 16 درجه سانتي گراد حرارت نياز دارد.

 

9- گلهاي روز بلند را تعريف كرده و دو مثال بزنيد.

به گياهاني كه در زمان گل دادن به بيش از 14 ساعت نور در روز نياز دارند ، گلهاي روز بلند گفته ميشوند.مانند: شب بو ، اطلسي

 

10- گلهاي روز كوتاه را تعريف كرده و دو مثال بزنيد.

گياهاني كه براي گل دادن به 8 تا 11 ساعت نور در روز نياز دارند ، گياهان روز كوتاه كفته ميشوند.مانند: داوودي و كاكتوس

 

11- گلهاي بي تفاوت را تعريف كرده و دو مثال بزنيد.

به گياهاني كه براي گل دادن نياز به مدت مشخصي نور در روز ندارند مانند ميخك و بنفشه آقريقايي ، گلهاي بيتفاوت نسبت به نور گفته ميشود.

 

12- چرا گاهي اوقات گياهان گلداني بيشتر به موادغذايي نياز دارد؟

زيرا آب خروجي از زير گلدان ها مقداري از موادغذايي خاك را در خود حل ميكند و از دسترسي گياه جارج ميكند.

 

13- يكي از راههاي تامين موادغذايي مورد نياز گياهان گلدان چيست؟

تعويض ساليانه خاك گلدانها با استفاده از خاك مناسب رشد گياهان مورد نظر است كه در طول مدت فعاليت گياه (عموما در بهار و تابستان) با اضافه نمودن كود به خاك گلدان ، بخش ديگري از نياز غذايي آنها را تامين ميكند.

 

14- چگونه بايد به گلدان كود داد؟

      مخلوط خاك باغچه، رس و ماسه را در ظرف بريزيد و در صورت ضرورت مقدار كود شيميايي مخصوص گياهان گلداني به آن افزوده و خوب مخلوط مي كنيم .

 

15- خاك باغچه مخلوطي از رس و ماسه و كود شيميايي است.

 

16- براي خروج آب اضافي از ته گلدان چه بايد كرد ؟

قسمت پايين گلدان را شن ، سنگ ريزه و يا خاشاك درشت تا ارتفاع حدود 4 سانتي متر بريزيد.

 

 

17- به طور كلي كودها به چند دسته تقسيم مي شوند؟ آنها را نام ببريد.

      دو دسته . كودهاي آلي و كودهاي شيميايي.

 

18- كودهاي آلي را تعريف كنيد و سه مثال بزنيد.

     اين كودها داراي منشا حيواني يا گياهي اند و به صورت جامد ومايع مورد استفاده قرار ميگيرند. مانند : كودهاي گاوي ، مرغي يا كود خاك برگ.

 

19- كودهاي شيميايي حاوي چه موادي هستند؟

     ازت ، فسفر ، پتاسيم ، بر و آهن.

 

20- چرا استفاده از كود نياز به مشورت با افراد مطلع دارد؟

      گاهي مواد معدني را به صورت مايع نيز مورد استفاده قرار مي دهند . گياهان مختلف به مقدار متفاوتي از مواد معدني نياز دارند ، ازين رو ، انتخاب نوع  ومقدار كود ، نياز به اطلاعات كافي و مشورت با افراد مطلع دارد.

 

21- چه موقع بايد گياهان گلداني به دفعات بيشتري آبياري شوند ؟

      اگر خاك گلدان سبك باشد .

 

22- چه موقع گياهان گلداني احتياج به آبياري   كمي دارند ؟

      اگر خاك گلدان سنگين و رسي باشد .

 

23- چرا نبايد گياهان گلداني را كه داراي  خاك سنگين و رسي هستند به دفعات بيشتري آبياري كرد ؟

      چون فضاهاي خالي بين ذرات خاك از آب پر مي شود و هوا به ريشه ي گياه نمي رسد و باعث پوشيده شدن ريشه و خشك شدن گياه مي گردد .

 

24- براي نگه داري گلدان به چه نكاتي بايد توجه كرد ؟

     سعي كنيد خاك پاي گلدان را هفته اي يكبار نرم كنيد ، موقع آبياري ، آب را در تمام سطح گلدان بپاشيد ، خاك گلدان را همواره مرطوب نگه داريد و در فصل هاي بهار و تابستان كه گياهان فعال هستند آب كافي در اختيار آنها قرار دهيم تا گل و گياه شاداب و سرسبزي داشته باشد .

 

25- گياهان گلداني در چه فصلي فعال اند ؟

     بهار و تابستان .

 

26- براي پرورش گياهان در محيط هاي غير بومي يا در خارج از فصل هاي رويش چه شرايطي را بايد فراهم شود ؟

     لازم است عوامل محيطي مانند رطوبت ، حرارت ، نور ، نوع خاك و مقدار آب ، متناسب با نياز گياه باشد و تحت نظارت منظم قرار گيرد. گلخانه چنين امكاني را براي ما فراهم ميكند .

 

27- انواع روش هاي تكثير گياهان را بنويسيد.

      جنسي – غير جنسي

 

28- در روش تكثير جنسي از كشت دانه استفاده مي شود .

 

29- انواع روش هاي تكثير به روش غير جنسي را نام ببريد .

      قلمه زدن ، خوابانيدن ، پيوند زدن ، تقسيم ريشه ، گرفتن پا جوش .

 

30- قلمه زدن را تعريف كنيد .

      قلمه زدن عبارت است از قرار دادن قسمتي از ساقه يا برگ يك گياه در شرليط مناسب ( داخل خاك يا محلول مواد غذايي ) و مراقبت از آ ن تا ظهور ريشه و جوانه زدن برگ و تبديل آن به يك گياه كامل .

 

31- از گياهاني كه با قلمه ساقه تكثير مي شوند 4 مورد نام ببريد .

      شمعداني ، حسن يوسف ، ديفن باخيا ، فيلودندرون .

 

32- 4 نوع گياه نام ببريد كه با قلمه برگ تكثير مي شوند .

      بنفشه ي آفريقايي – بگونيا- بگونيا ركس و سانسوريا.

 

33- خوابانيدن را توضيح دهيد .

      شاخه ي بعضي از درختان يا گل را بدون جدا كردن از تنه ي گياه مادر ، در فاصله ي حدود 25 تا 30 سانتي متر از تنه ي اصلي گياه اصلي به حالت انحنا در مي آورند و داخل خاك مرطوب قرار مي دهند ؛ طوري كه جوانه ي انتهايي از خاك بيرون بماند . آنگاه ضمن حفظ رطوبت خاك ، از آن مراقبت مي كنند تا ريشه دار شود . سپس آن را از ساقه ي گياه اصلي جدا مي كنند و به عنوان يك گياه جديد در جاي ديگري مي كارند .

 

34- چه گياهاني از طريق خوابانيدن تكثير مي شوند؟

      خرزهره ، موچسب ، پاپيتال ، ديفن باخيا.

      

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1387ساعت 22:57  توسط امير | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
بسم الله الرحمن الرحيم

با استعانت از خداوند بزرگ به قصد خدمتگزاري به فراگيران عزيز جهت تفهيم مطالب علمي و آموزشي درس شناخت حرفه و فن بر آن شديم تا به همت دانش آموزان ممتاز كلاس دوم مدرسه راهنمايي غير انتفاعي شهيد تند گويان بندر ماهشهر نسبت به افتتاح وبلاگ آموزشي درس شناخت حرفه فن اقدام نمائيم، كه شامل سوالات كامل و جامع همراه پاسخ آنها بوده و مي تواند رهگشاي دانش آموزان عزيز و جوياي علم باشد. در پايان از دانش آموز عزيز و ممتازم جناب آقاي امير مطهر بذال كه در اين خصوص زحمات فراواني را مبذول داشته اند كمال تقدير و تشكر را بعمل آورده و اميدوارم كه همواره در تمام مراحل زندگي موفق و مؤيد باشند.
جمشيد نظارات
كارشناس آموزشي درس حرفه و فن
كارشناسي ارشد مديريت آموزشي

نوشته های پیشین
اردیبهشت 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
آذر 1386
آرشیو موضوعی
فصل 1(فناوری و سیستم)
فصل 2 (کار با برق)
فصل 3(بهداشت)
فصل 4(کار با چوب)
فصل 5(کار با فلز)
فصل 6 (ساختمان سازی)
فصل 7 (1-خوراک 2-پوشاک)
فصل 8 (1- باغبانی 2- دامپروی 3- صنایع غذایی)
پیوندها
SalvoFire
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM